Aktualności

GUS eBook

 
Picture of Redakcja Aktualności
GUS eBook
by Redakcja Aktualności - Thursday, 8 November 2018, 6:20 PM
 

Rekomenduję GUS eBook "Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018" | 286s. 6,77 MB | Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.

Źródło: GUS