Aktualności

NBP Raport

 
Picture of Redakcja Aktualności
NBP Raport
by Redakcja Aktualności - Monday, 5 November 2018, 4:23 PM
 

W dniu 5 listopada 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na IV kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku października 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%. W III kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla MSP. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej: wydłużyły maksymalny okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Pojedyncze banki odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu zgłaszanego przez MSP na kredyt długoterminowy.

Źródło: NBP