Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Monday, 29 October 2018, 5:20 PM
 

Rekomenduję raport NBP "Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Korzystne uwarunkowania popytowe działalności ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SP) utrzymują się drugi rok z rzędu. W II kw. br. przyspieszyła dynamika sprzedaży w SP, a odsetek podmiotów, w których dynamika ta (r/r) jest dodatnia, jest zbliżony do historycznego maksimum. Wysoki jest także poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w ankietowanych firmach. Opinie respondentów wskazują, że w III kw. sytuacja popytowa również była korzystna. Przewidywania przedsiębiorców na IV kw. br. są dobre, choć uwagę zwracają słabnące prognozy popytu i produkcji.

Źródło: NBP