Aktualności

NBP Survey

 
Picture of Redakcja Aktualności
NBP Survey
by Redakcja Aktualności - Friday, 12 October 2018, 6:42 PM
 

Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badanie odbywa się w ostatnich 2 tygodniach tych miesięcy.

Źródło: NBP