Aktualności

PwC Alert

 
Picture of Redakcja Aktualności
PwC Alert
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 9 October 2018, 5:19 PM
 

Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Używanie auta służbowego do celów prywatnych: kwota ryczałtu zawiera paliwo i koszty eksploatacji | W wydanym kilka dni temu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sytuacji gdy samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika do celów prywatnych, ryczałt z tytułu użytkowania samochodu obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego działania pojazdu, w tym pokrywane przez pracodawcę koszty napraw, przeglądów oraz paliwa. Jest to drugi wyrok NSA w tym przedmiocie. Potwierdza on linię orzeczniczą prezentowaną do tej pory przez Sądy Wojewódzkie.

Źródło: PwC