Aktualności

Dane NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Dane NBP
by Redakcja Aktualności - Monday, 8 October 2018, 5:53 PM
 

W dniu 08-10-2018, Narodowy Bank Polski opublikował dane finansowe sektora bankowego. Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9), por. arkusz xlsx.

Źródło: NBP