Aktualności

Aktywa rezerwowe

 
Picture of Redakcja Aktualności
Aktywa rezerwowe
by Redakcja Aktualności - Friday, 5 October 2018, 4:13 PM
 

NBP opublikował 5 października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec września br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 97,1 mld EUR i był na podobnym poziomie co na koniec sierpnia. Obniżył się stan rezerw wyrażony w dolarach – o 0,4 mld USD do poziomu 112,9 mld USD. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP