Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 14 September 2018, 4:45 PM
 

Rekomenduję raport KPMG pt. „Wszystko pod kontrolą?”. Raport został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego przez Instytut Komitetów Audytu w 42 krajach na świecie wśród ponad 800 członków komitetów audytu. W tej edycji badania wzięli udział także respondenci z Polski. Raport prezentuje sześć kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonego badania: Zarządzanie ryzykiem jest głównym obszarem zainteresowania komitetów audytu | Audyt wewnętrzny może zmaksymalizować swoją wartość dla organizacji, jeśli skupi się na kluczowych obszarach ryzyka oraz adekwatności procesów zarządzania ryzykiem | Ton nadawany przez osoby na najwyższych szczeblach firmy, kultura organizacyjna i krótkowzroczność są głównymi wyzwaniami – i mogą wymagać większej uwagi | Planowanie sukcesji dyrektora finansowego oraz zarządzanie talentami w obszarze finansów to wciąż pięta achillesowa | Dwie główne kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, które powinny być bardziej zaakcentowane w agendzie komitetu audytu | Skuteczność działania komitetu audytu zależy od znajomości działalności firmy |

Źródło: KPMG