Aktualności

PwC Info

 
Picture of Redakcja Aktualności
PwC Info
by Redakcja Aktualności - Saturday, 8 September 2018, 3:35 PM
 

PwC Info 06/09/18 | Zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji już wkrótce dostępne w całej Polsce | W dniu 5 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest ono aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która obowiązuje od 29 czerwca 2018 r. Jednak do tej pory składanie wniosków o udzielenie tego typu wsparcia nie było możliwe z uwagi na brak pozostałych przepisów regulujących nowy instrument podatkowy. Z drugiej strony, od ponad dwóch miesięcy co do zasady zablokowana była już możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia zgodnie z przepisami SSE. W efekcie powstała luka czasowa, w której wielu przedsiębiorców nie miało szans na udzielenia pomocy publicznej na inwestycję. Uchwalenie Rozporządzenia spowoduje, iż zapewne niedługo inwestorzy będą mogli ubiegać się o zwolnienia podatkowe już na mocy nowych przepisów. 

Źródło: PwC