Aktualności

Dane NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Dane NBP
by Redakcja Aktualności - Friday, 7 September 2018, 5:55 PM
 

NBP opublikował 7 września dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 97,1 mld EUR i był o 1,4 mld EUR wyższy niż na koniec lipca. Podwyższył się również stan rezerw wyrażony w dolarach – o 1,1 mld USD do poziomu 113,3 mld USD. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP