Aktualności

Raport Deloitte

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport Deloitte
by Redakcja Aktualności - Thursday, 23 August 2018, 6:04 PM
 

Rekomenduję raport Deloitte "2018 globalna analiza wyników finansowych sektora lotniczo-obronnego" Sierpień 2018 r. | Raport | Przychody sektora lotnictwa cywilnego rosną coraz szybciej. Sektor obronny nadal na czele. Światowy przemysł lotniczy i obronny (A&D) odzyskał swoją moc, przychody w 2017 roku wzrosły. Jednak wzrost ten jest nadal wolniejszy od szacunkowego tempa wzrostu globalnego PKB, które osiągnęło 3,1%. Firmy z czołowej setki, opisane w raporcie Deloitte, zwiększyły przychody za 2017 rok o 18,3 mld USD, głównie dzięki znacznemu wzrostowi wydatków na obronność. Budżet obronny USA znów rośnie, dzięki czemu w sektorze odnotowano wzrost o 3,9%, w tym samym okresie wzrost w sektorze lotnictwa cywilnego wyniósł 1,2%. Spowolnienie to wynika w znacznej mierze ze spadku liczby zamówień na samoloty szerokokadłubowe w USA. Szacuje się, że w skali globalnej w latach 2017-2036 dostarczonych zostanie około 38 600 nowych odrzutowców. W ramach badania w 2018 r. dokonano przeglądu wyników finansowych 100 największych globalnych spółek sektora lotniczo-obronnego lub jednostek konglomeratów przemysłowych z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie badań i rozwoju, które odnotowały w 2017 r. przychody przekraczające 500 milionów USD. Firmy zostały ocenione na podstawie 19 kluczowych wskaźników finansowych. W raporcie sporządzono także analizę porównawczą komercyjnego sektora lotniczego i obronnego na głównych rynkach w USA i w Europie.

Źródło: Deloitte