Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 10 August 2018, 5:54 PM
 

Rekomenduję raport KPMG: Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize | PDF | Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian – mniej niż jedna trzecia respondentów badania stwierdziła, że jest dopiero na etapie wdrażania kluczowych innowacji. Raport KPMG International pt. „Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize” koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach alternatywnego sektora inwestycyjnego najbardziej podatnych na cyfryzację – funduszy hedgingowych i funduszy private equity. Raport zawiera wskazówki dla liderów biznesu dotyczące sposobu w jaki ich firmy mogą przyspieszyć tempo innowacji.

Źródło: KPMG