Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 7 August 2018, 5:38 PM
 

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | PDF | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

Źródło: NBP