Aktualności

Info GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Info GUS
by Redakcja Aktualności - Monday, 6 August 2018, 6:14 PM
 

Informacja GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r. | PDF | Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.

Źródło: GUS