Aktualności

Raport Deloitte

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport Deloitte
by Redakcja Aktualności - Sunday, 5 August 2018, 4:03 PM
 

Raport Deloitte "Wpływ technologii cyfrowych na podejście do zdrowia pacjenta". Technologia a opieka medyczna | Infographic | Pomimo wprowadzenia skomplikowanych regulacji oraz wysokich kosztów innowacji w sektorze opieki zdrowotnej technologie cyfrowe rozpoczęły ekspansję również w tym obszarze. W raporcie cyfrową opiekę zdrowotną zdefiniowano jako „konwergencję technologii cyfrowych i genomicznych z problematyką zdrowotną, opieką zdrowotną, poziomem życia i problematyką społeczną, ukierunkowaną na poprawę efektywności świadczenia opieki zdrowotnej, personalizację leczenia i poprawę działania leków”. Cyfryzacji sektora sprzyja rosnąca grupa jej zwolenników, obejmująca pacjentów, placówki służby zdrowia i płatników składek.

Źródło: Deloitte