Aktualności

Komunikat RPP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Komunikat RPP
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 11 July 2018, 4:34 PM
 

W dniach 10-11 lipca 2018 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej | Komunikat RPP | W ocenie Rady bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej. 

Źródło: NBP