Aktualności

Raport UOKiK

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport UOKiK
by Redakcja Aktualności - Monday, 9 July 2018, 6:33 PM
 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził badanie rynku, w którym analizował czy mogła wystąpić zmowa cenowa. UOKiK sprawdził działania rynkowe 27 przedsiębiorców oferujących  ubezpieczenia komunikacyjne, konsultował się również z ekspertami oraz regulatorami rynku, czyli Komisją Nadzoru Finansowego i Rzecznikiem Finansowym.  Zebrane materiały i analiza urzędu nie wykazała, że przyczyną wzrostu cen były nielegalne działania. Podwyżki wynikały z rosnących kosztów działalności i pogarszających się wyników finansowych towarzystw ubezpieczeniowych. Ciąg dalszy i szczegóły badania rynku można znaleźć w raporcie UOKiK (PDF poniżej).

Źródło: UOKiK