Aktualności

Raport NIK

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NIK
by Redakcja Aktualności - Saturday, 14 July 2018, 6:45 PM
 

Raport po kontroli zawierania umów gazowych, do tej pory niedostępny dla opinii publicznej z powodu wyłączenia w 2013 roku jawności tego dokumentu | Raport PDF | na wniosek kontrolowanych podmiotów, został opublikowany. NIK pozytywnie oceniła w nim zapewnienie przez organy państwowe i PGNiG w latach 2006–2011 ciągłości dostaw gazu ziemnego z importu oraz uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców. W ocenie uwzględniono fakt, że skuteczność negocjacji w sprawie dostaw gazu była istotnie ograniczona z powodu braku alternatywnych, wobec kierunku rosyjskiego, połączeń polskiego systemu przesyłowego. Nie bez znaczenia dla negocjacji była też monopolistyczna pozycja Gazpromu. Pomimo oceny pozytywnej NIK wskazała wówczas także na nieprawidłowości w działaniach Ministra Gospodarki w zakresie uzgadniania porozumień międzynarodowych w latach 2009–2010.

Źródło: NIK