Aktualności

Dane NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Dane NBP
by Redakcja Aktualności - Friday, 6 July 2018, 6:21 PM
 

NBP opublikował 6 lipca b.r. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych Polski, zarządzanych przez NBP, które wynosiły 93,5 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 109 mld USD. Wynika z tego, że na koniec czerwca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 93,5 mld EUR i był o 2,7 mld niższy niż na koniec maja. Obniżył się również stan rezerw wyrażony w dolarach – o 2,8 mld USD do poziomu 109 mld USD. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP