Aktualności

Raport KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Thursday, 5 July 2018, 6:34 PM
 

Rekomendujemy raport KPMG International „Guardians of trust. Who is responsible for trusted analytics in the digital age?” | Raport | powstał na podstawie badania przeprowadzonego na blisko 2,2 tys. menedżerów działów biznesowych i IT, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie strategii analityki danych. W badaniu wzięły udział firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii, Niemiec, Francji, Chin, Republiki Południowej Afryki, Brazylii i Australii. Badanie przeprowadzono w lipcu 2017 roku. Zdaniem 92% menedżerów, nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może doprowadzić do znacznej szkody reputacyjnej dla firmy. Jednocześnie zaledwie jedna trzecia z nich przyznała, że w wysokim stopniu ma zaufanie do wyników analiz wykorzystywanym w ich organizacjach. Firmy muszą wziąć odpowiedzialność za wiarygodność danych i wyników analiz przeprowadzanych na ich podstawie oraz wypracować najlepsze praktyki zarządzania danymi.

Źródło: KPMG