Aktualności

Info PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Info PwC
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 4 July 2018, 5:41 PM
 

Rekomendujemy Info PwC | Technologia w planowaniu przestrzennym. Era tradycyjnego planowania przestrzennego powoli dobiega końca | Konwencjonalne projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) już nie wystarcza. Aby zaprojektować nowoczesne miasto czy osiedle, które będzie przyjazne dla mieszkańców, spójne z punktu widzenia urbanistycznego i jednocześnie zarabiające na siebie, potrzeba zaawansowanych narzędzi i szerszego spojrzenia | Swego rodzaju rewolucję w projektowaniu i urbanistyce zapoczątkowała technologia BIM (ang. Building Information Modeling), czyli szczegółowe modelowanie informacji o budowli i budowie. Dzięki tej technologii projektant jest w stanie w sposób cyfrowy zapisać właściwości fizyczne i funkcjonalne budynku | Kolejna technologia, która może wspomagać proces planowania przestrzennego i projektowania to LIDAR (Light Detection and Ranging) - czyli w skrócie radar, który zamiast fal radiowych wykorzystuje wiązki światła. LIDAR jest wykorzystywany do tworzenia szczegółowych map terenu, z uwzględnieniem czynników topograficznych, a także budynków i roślinności | Więcej |

Źródło: PwC