Aktualności

PwC Alert Innomoto

 
Picture of Redakcja Aktualności
PwC Alert Innomoto
by Redakcja Aktualności - Thursday, 7 June 2018, 6:17 PM
 

Z uwagi na dużą ilość programów oferujących dotację dla przedsiębiorców, PwC przygotował krótką informację | PDF | odnośnie otwartego obecnie naboru wniosków w ramach programu INNOMOTO organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach naboru NCBR przeznaczył do rozdysponowania aż 300 mln PLN. W ramach programu INNOMOTO przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na realizację projektów B+R. Konkurs jest skierowany wyłącznie do firm z sektora automotive, dzięki czemu wymagania i konkurencja jest dużo mniejsza niż w innych programach krajowych.

Źródło: PwC