Aktualności

Monitoring NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Monitoring NBP
by Redakcja Aktualności - Thursday, 10 May 2018, 5:27 PM
 

Monitoring NBP | Koniunktura Raport | W IV kw. 2017 r. uwarunkowania popytowe w sektorze przedsiębiorstw były dobre, a dynamika sprzedaży utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w ostatnich kwartałach, przy czym sprzedaż zagraniczna rosła zdecydowanie szybciej niż krajowa. W I kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak perspektywy dla popytu na II kw. 2018 r. (choć te ostatnie są mniej korzystne niż w poprzednim kwartale). W IV kw. koszty pracy rosły w szybkim tempie 11% r/r, do którego przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wzrost płac. Na utrzymanie wysokiego popytu na pracę w przyszłości wskazują oczekiwania przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wysoki popyt na pracę i problemy ze znalezieniem pracowników sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń, który coraz częściej przewyższa wzrost wydajności, wpływając ujemnie na wyniki przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej skłonne do zwiększenia zatrudniania pracowników z zagranicy.

Źródło: NBP