Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Monday, 7 May 2018, 11:27 AM
 

W dniu 7 maja 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2018 r. oraz przewidywania na II kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.W I kwartale 2018 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej, m.in. podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na II kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP oraz wzrost popytu na kredyt.

Źródło: NBP