Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Friday, 6 April 2018, 7:03 PM
 

Rekomendujemy ciekawy raport NBP: Na koniec marca br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 96,9 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 119,5 mld USD. NBP opublikował 6 kwietnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 96,9 mld EUR i był o 1,9 mld EUR wyższy niż na koniec lutego. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 3,4 mld USD do poziomu 119,5 mld USD. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP