Aktualności

NIK o tzw. outsourcingu

 
Picture of Redakcja Aktualności
NIK o tzw. outsourcingu
by Redakcja Aktualności - Thursday, 6 October 2016, 3:38 PM
 

NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym, który w potocznym rozumieniu jest niesłusznie utożsamiany z przedmiotem działania agencji zatrudnienia, lub agencji pracy tymczasowej. Pojęcie to nie ma jednak prawnej definicji. Działania państwa związane z nieprawidłowościami w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego są spóźnione i nieskuteczne. Nawet pomimo wczesnych sygnałów organy państwa nie były przygotowane aby skutecznie zapobiec, lub odpowiednio wcześnie przerwać łańcuch nieprawidłowości, np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych, a w konsekwencji nierespektowania praw pracowniczych. NIK zwraca uwagę, że brak mechanizmów pozwalających na szybką i skuteczną reakcję organów państwa w przypadkach wykorzystywania outsourcingu dla celów omijania prawa może powodować uprzedmiotowienie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy podatkowe nie były przygotowane, aby skutecznie reagować na masowe negatywne zjawiska związane z brakiem należnych wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków, oraz przeciwdziałać ich skutkom. Link do Raportu NIK.

Źródło: NIK, publikacja 05 października 2016, 08:00