Aktualności

Raport PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport PwC
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 6 March 2018, 10:59 AM
 

Rekomendujemy raport PwC "Pulling fraud out of the shadows | Global Economic Crime and Fraud Survey 2018" | Raport | Połowa polskich przedsiębiorców przyznaje, że w ciągu ostatnich 2 lat doszło do nadużyć w ich organizacjach. Z roku na rok skala nadużyć gospodarczych w firmach rośnie. Ten trend można zaobserwować nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Jest to niepokojące zjawisko, mimo że część tego wzrostu jest związana z coraz lepszymi sposobami wykrywania nieprawidłowości. W połowie polskich przedsiębiorstw doszło w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego badania z 2016 r., wtedy taką deklarację złożyło 36% respondentów. Rosnącą skalę nadużyć widać także w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie z nieprawidłowościami zmaga się 43% firm (12% więcej niż w 2016), a średnia na świecie wynosi 49% (wzrost o 13% w porównaniu z 2016). 

Źródło: PwC