Aktualności

KPMG Survey

 
Picture of Redakcja Aktualności
KPMG Survey
by Redakcja Aktualności - Saturday, 3 March 2018, 3:29 PM
 

We recommend the KPMG report | The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 | Report | Zgodnie z wynikami raportu KPMG niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Specjaliści z 49 firm członkowskich KPMG dokonali przeglądu rocznych raportów finansowych i dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej z największych 100 przedsiębiorstw, według przychodów, w swoich krajach i regionach. Źródła badawcze obejmowały PDF i drukowane raporty, a także treści internetowe publikowane między 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Wyniki badania są oparte na analizie wyłącznie publicznie dostępnych informacji, a żadne informacje nie zostały przekazane bezpośrednio przez firmy firmom z KPMG.

Źródło: KPMG