Aktualności

Model pilota 1

 
Picture of Redakcja Aktualności
Model pilota 1
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 20 February 2018, 4:20 PM
 

Bank Światowy współpracuje z polskim rządem w zakresie projektu wprowadzającego modele opieki koordynowanej na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia. Działania te mają na celu poprawę jakości usług, tak aby usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne były skoncentrowane na potrzebach pacjenta. Najważniejszym celem zmian jest stworzenie sprawnego, skupionego na pacjencie systemu ochrony zdrowia na szczeblu lokalnym, z lepszą profilaktyką i nowoczesnymi, zintegrowanymi ze szczeblem centralnym rozwiązaniami IT. Wprowadzane w życie pilotaże mają być elementem szerszej reformy systemu zdrowia w Polsce. Model pilota 1: podręcznik implementacji (83 s.). Celem Modelu 1. jest dostarczenie wysokiej jakości opieki na poziomie podstawowym i zapewnienie, że zespół lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za koordynację procesu leczenia pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia. Zmiany w ramach Modelu 1., poprzez lepszą jakość usług oraz większy dostęp do świadczeń profilaktycznych i diagnostycznych, mają przyczynić się do lepszej opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w wybranych chorobach.

Źródło: The World Bank