Aktualności

Raport PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport PwC
by Redakcja Aktualności - Saturday, 24 February 2018, 6:49 PM
 

Raport "Connected living" | Raport | Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy? Powszechna łączność stała się faktem. Jedno z kluczowych wyzwań jakie stoi przed większością organizacji w erze digital to zbudowanie własnej platformy bądź wykorzystanie już działającej. Mamy do czynienia z nowymi globalnymi interesariuszami, dostawcami platform online. Powszechna łączność i szerokie wykorzystanie nowych technologii prowadzi do tego, że rozwiązania cyfrowe są obecnie ważnym elementem budowy i umacniania przewagi konkurencyjnej.

Źródło: PwC