Aktualności

Rynek kredytowy

 
Picture of Redakcja Aktualności
Rynek kredytowy
by Redakcja Aktualności - Monday, 5 February 2018, 5:27 PM
 

W dniu 5 lutego 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | Raport | W raporcie omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2017 r., jak również przewidywania na I kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

Źródło: NBP