Aktualności

Koniunktura | Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Koniunktura | Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Thursday, 1 February 2018, 6:09 PM
 

Raport "Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw" | Raport | publikowany jest zwyczajowo przez NBP w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. Banki centralne nie tylko wykorzystują dane statystyczne i badania ankietowe instytucji zewnętrznych, ale także najczęściej prowadzą własne badania. Wynika to zarówno z opóźnień czasowych publikacji danych statystycznych, jak też ze specyfiki rosnącego zapotrzebowania władz monetarnych na informacje. Te właśnie przesłanki spowodowały, że Narodowy Bank Polski rozpoczął w połowie lat 90. badania ankietowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych. 

Źródło: NBP