Aktualności

Webinarium PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Webinarium PwC
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 6 December 2017, 4:30 PM
 

Jakich rozwiązań IT użyć, aby efektywnie ocenić należności handlowe, pożyczki czy udziały mniejszościowe zgodnie z wymogami MSSF 9? MSSF 9 nakłada na zespoły finansowe nowe wymogi związane z oceną aktywów finansowych. Oceny należy dokonać według kryteriów testu aktywów dłużnych (test SPPI) do określenia metody wyceny: wg zamortyzowanego kosztu lub do wartości godziwej. MSSF 9 wprowadza pojęcie oczekiwanej straty kredytowej w miejsce straty poniesionej, a także wymóg oceny sytuacji finansowej drugiej strony umowy przy szacowaniu oczekiwanej straty w przypadku analizy indywidualnej. Aby spełnić nowe wymogi MSSF 9 zespoły finansowe mogą wesprzeć się prostymi w użyciu narzędziami, automatyzującymi proces oceny danego instrumentu finansowego, kalkulacji jego odpisu aktualizującego czy wyliczenie jego wartości godziwej. PwC zaprasza na webinarium | 11 stycznia 2018 r., godz. 10:00-11:00 | prezentujące funkcjonalności narzędzia myIFRS9, prostego w użyciu rozwiązania IT ułatwiającego prawidłowe wykazywanie aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym spółek sektora niefinansowego. MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowych - zastosowanie narzędzi IT - formularz rejestracyjny.

Źródło: PwC