Aktualności

Konferencja EY

 
Picture of Redakcja Aktualności
Konferencja EY
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 5 December 2017, 6:05 PM
 

Konferencja EY, której tematem będzie sytuacja polskiego sektora bankowego w perspektywie zmian regulacyjnych z uwzględnieniem nowych uwarunkowań cyfrowej transformacji | „Reforma regulacyjna sektora bankowego” | 11 grudnia 2017, godz. 8:45 – 18:00 | Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa. Wystąpienie inauguracyjne poprowadzi Dr David Doyle, Senior European Financial Services Advisor, EY. W panelu dyskusyjnym pt. „Aktualne priorytety polskich CRO” swój udział zapowiedzieli członkowie Zarządów banków odpowiedzialni za ryzyko. Celem zaplanowanych 12 sesji panelowych prowadzonych w dwóch równoległych strumieniach będzie omówienie wyzwań związanych z wdrażaniem w bankach wymogów nowych regulacji. Z uwagi na rozbudowaną agendę oraz równolegle prowadzone bloki tematyczne proszę zapoznać się z programem konferencji. Chęć udziału w konferencji prosimy zgłosić za pomocą formularza, decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: EY