Aktualności

Raport NBP

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport NBP
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 29 November 2017, 3:33 PM
 

W dniu dzisiejszym NBP opublikował Raport o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych. Opracowanie zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych (po publikacji przez GUS kwartalnych danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz danych z rachunków narodowych dla sektora gospodarstw domowych). Cennym uzupełnieniem komentowanych informacji są wyniki badań i analiz przedstawione w ramkach do raportu. Począwszy od listopada 2017 r. dotychczasowy „Kwartalny raport o rynku pracy” poszerzony został o rozdział poświęcony analizie sytuacji sektora gospodarstw domowych. Informacja została przygotowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych na potrzeby organów NBP i wyrażono w niej jedynie opinie zespołu autorskiego.

Źródło: NBP