Aktualności

Ulga B+R | Alert PwC

 
Picture of Redakcja Aktualności
Ulga B+R | Alert PwC
by Redakcja Aktualności - Monday, 27 November 2017, 5:01 PM
 

W dniu 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę znacznie uatrakcyjniającą warunki korzystania z funkcjonującej od 1 stycznia 2016 r. ulgi badawczo-rozwojowej i przewidującą m.in. istotny wzrost odpisów od 2018 roku oraz dopuszczenie odliczenia umów cywilnoprawnych. Ulga B+R | Alert PwC. Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej przewiduje m.in. podwyższenie dotychczasowych limitów odliczeń w podatkach dochodowych z 50% i 30% (zależnie od kategorii kosztu kwalifikowanego i wielkości podatnika) do 100% wysokości kosztów kwalifikowanych, niezależnie od ich kategorii oraz wielkości danego podatnika (co dotychczas różnicowało wysokość dopuszczalnych limitów odpisu). Oznacza to, że wszyscy podatnicy korzystający z Ulgi B+R będą mogli poczynając od 2018 r. zaoszczędzić w podatku dochodowym 19zł na każde 100zł poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, zmiany w zakresie funkcjonowania Ulgi B+R wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: PwC