Aktualności

IMF

 
Picture of Redakcja Aktualności
IMF
by Redakcja Aktualności - Sunday, 5 November 2017, 4:43 PM
 

Polska zakończyła dwuletnie porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej o wartości 8.24 mld euro z IMF (MFW). Władze Polski poinformowały Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) o podjęciu decyzji zakończenia, z dniem 3 listopada 2017 r., porozumienia w sprawie elastycznej linii kredytowej (flexible credit line – FCL), zatwierdzonego przez Radę Wykonawczą MFW 13 stycznia 2017 r. Pierwsze i kolejne porozumienia w sprawie FCL dla Polski zostały zatwierdzone przez Radę Wykonawczą MFW w związku z globalnym kryzysem finansowym i miały na celu zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi. Przez te lata, Polskie władze traktowały dostęp do FCL zapobiegawczo, jednocześnie umacniając rezerwy walutowe i sytuację fiskalną. Od stycznia 2015 r. Polska stopniowo redukowała poziom dostępu do FCL, z intencją całkowitego jej zakończenia wraz z poprawą otoczenia zewnętrznego.

Źródło: IMF (MFW)