Aktualności

Standard MSSF9

 
Picture of Redakcja Aktualności
Standard MSSF9
by Redakcja Aktualności - Thursday, 12 October 2017, 5:01 PM
 

MSSF9 może mieć znaczący wpływ na sprawozdania finansowe spółek produkcyjnych i usługowych. Spółka z sektora niefinansowego również posiada aktywa podlegające pod MSSF9. Analiza sprawozdań finansowych za 2016 r. zgłoszonych do konkursu „The Best Annual Report” wykazuje, że znakomita większość spółek z sektorów niefinansowych w informacji dotyczącej wpływu nowych standardów, w zakresie wpływu MSSF9 zapewnia, że „ten standard nie ma na nas wielkiego wpływu”. Konfrontacja tego stwierdzenia z praktycznym doświadczeniem z pracy ze spółkami podczas wdrażania nowego standardu MSSF9 pokazuje, że nie ma podmiotu, który zupełnie nic nie będzie musiał zrobić w związku z wdrożeniem MSSF9. Trzy obszary w sprawozdawczości pod MSSF9 wymagające podjęcia działań według PwC.

Źródło: PwC