Aktualności

RegTech Raport

 
Picture of Redakcja Aktualności
RegTech Raport
by Redakcja Aktualności - Monday, 9 October 2017, 4:52 PM
 

RegTech. Znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa | Raport. Technologie regulacyjne (RegTech) to sposób na obniżenie gwałtownie rosnących kosztów po stronie instytucji finansowych związanych z postkryzysowym zjawiskiem tsunami regulacyjnego. Koszty regulacji i nadzoru stanowią systematycznie rosnące obciążenie dla sektora finansowego. Ze względu na otoczenie niskich stóp procentowych, zwiększających się lawinowo wymogów regulacyjnych oraz silną konkurencję na rynku finansowym, analiza możliwości redukcji tych kosztów jest szczególnie potrzebna.

Źródło: PwC