Aktualności

Alert KPMG

 
Picture of Redakcja Aktualności
Alert KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 22 September 2017, 1:29 PM
 

TP Alert KPMG: Raportowanie Country-by-Country. Dla części dużych wielonarodowych grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016 r., już wkrótce upłynie termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia dotyczącego informacji o grupie podmiotów. Powiadomienie dotyczące roku 2016 powinno być złożone już do końca października bieżącego roku, a dotyczące roku 2017, do końca grudnia bieżącego roku. Zgodnie z Ustawą, jednostki wchodzące w skład grup podmiotów, które nie dopełnią obowiązku przekazania samego raportu CbC, jak również obowiązku przekazania powiadomienia dotyczącego tego raportu, mogą podlegać karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 1 mln PLN. Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym, za złożenie nieprawdziwej informacji dla celów raportowania CbC grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Źródło: KPMG