Aktualności

Podaż pieniądza

 
Picture of Redakcja Aktualności
Podaż pieniądza
by Redakcja Aktualności - Monday, 19 September 2016, 6:56 PM
 

W sierpniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 0,4 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie przyrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw. Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 września br. wskazują, że w sierpniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,2 bln zł i był o 0,4 mld zł wyższy niż na koniec lipca 2016 r.

W sierpniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 1,3 mld zł, tj. o 0,5 proc, do poziomu 242 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych nie uległa większej zmianie i wyniosła 679,2 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zmniejszył się o 0,9 mld zł do 164,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1 proc.) do wysokości 653,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,4 mld zł (tj. 0,1 proc.) do 337,6 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 9,1 mld zł (tj. o 4,1 proc.) do poziomu 215,2 mld zł.

Źródło: NBP, data publikacji 2016-09-14