Aktualności

Zadłużenie samorządów

 
Picture of Redakcja Aktualności
Zadłużenie samorządów
by Redakcja Aktualności - Friday, 14 July 2017, 6:19 PM
 

13 lipca 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się sympozjum „Zadłużanie się samorządów, dylematy i wyzwania, kierunki zmian". W dyskusji nad możliwością zadłużania się samorządów wzięli udział wiceminister finansów Teresa Czerwińska oraz zaproszeni naukowcy i praktycy. Podczas spotkania rozmawiano na temat stabilności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Rozważano także kwestie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, możliwości rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego i wpływu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia na absorpcję środków unijnych. Formuła współpracy naukowców i praktyków pozwala na przedyskutowanie problematyki w wielu aspektach. Uwagi i propozycje zgłoszone przez uczestników sympozjum będą pomocne przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań, zarówno z punku widzenia samorządów jak i całego sektora finansów publicznych.

Źródło: Ministerstwo Finansów