Aktualności

Otwarte dane

 
Picture of Redakcja Aktualności
Otwarte dane
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 11 July 2017, 6:37 PM
 

Wystartował projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej II – „E – administracja i otwarty rząd” przyznała dofinansowanie na realizację projektu  „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Projekt ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów i Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota dofinansowania to 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji