Aktualności

Opodatkowanie funduszy

 
Picture of Redakcja Aktualności
Opodatkowanie funduszy
by Redakcja Aktualności - Monday, 26 June 2017, 2:57 PM
 

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych w świetle nowelizacji ustawy o CIT. Od 1 stycznia 2017 r., wraz z nowelizacją ustawy o CIT, znacząco zmienił się sposób opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, fundusze inwestycyjne, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, korzystały z podmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie podmiotowe, po wprowadzonych zmianach dotyczy już tylko funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (stosujące zasady przewidziane dla funduszy zamkniętych) mogą skorzystać ze zwolnienia w określonych przypadkach (zwolnienie przedmiotowe).

Źródło: KPMG