Aktualności

KSF-M

 
Picture of Redakcja Aktualności
KSF-M
by Redakcja Aktualności - Sunday, 26 March 2017, 3:24 PM
 

Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M). Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji dotyczących tego bufora. Komitet zapoznał się z propozycją BFG dotyczącą podejścia do wyznaczania minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL).

Źródło: NBP, Data publikacji 24-03-2017