Aktualności

Aktywa rezerwowe

 
Picture of Redakcja Aktualności
Aktywa rezerwowe
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 7 March 2017, 7:19 PM
 

NBP opublikował 7 marca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 104,6 mld EUR i zmniejszył się o 1,5 mld EUR w porównaniu ze styczniem. Stan rezerw wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 110,8 mld USD i był o 2,9 mld USD niższy niż miesiąc wcześniej. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP