PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 15 December 2018, 3:03 PM
   

  I recommend the Eurostat Report | Cloud computing services used by more than one out of four enterprises in the EU | Report | In 2018, 26% of EU enterprises with at least 10 persons employed purchased cloud computing services. Cloud computing usage grew rapidly over the last few years, as in 2014 it stood at 19% and in 2016 at 21%. Large enterprises use cloud computing much more (56% of enterprises employing 250 persons. 

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Podcast PwC
  by Redakcja Aktualności - Friday, 14 December 2018, 3:35 PM
   

  e-Sprawozdania zastąpią papierowe dokumenty dla urzędów. Jakie dostosowania wymagane są od firm? 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe obowiązek przygotowania sprawozdań finansowych w elektronicznej formie, w logicznej ...

  Read the rest of this topic
  (108 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 12 December 2018, 4:34 PM
   

  Polacy europejskimi królami zakupów świątecznych online | Raport | Aż 44 proc. budżetu przeznaczonego na prezenty zostawimy w e-commerce, zainspirują nas blogerzy oraz media społecznościowe. Najpopularniejszym miejscem robienia przedświątecznych zakupów są wciąż sklepy stacjonarne, z których ...

  Read the rest of this topic
  (129 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Monday, 10 December 2018, 5:34 PM
   

  Raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018” | Raport | jest dziewiątą edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na ...

  Read the rest of this topic
  (156 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 8 December 2018, 5:36 PM
   

  I recommend the Eurostat Report | GDP growth in the euro area and EU28. Seasonally adjusted GDP rose by 0.2% in the euro area (EA19) and by 0.3% in the EU28 during the third quarter of 2018, compared with the previous quarter, according to an estimate published by Eurostat, the statistical office...

  Read the rest of this topic
  (164 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Tax & Legal Alert
  by Redakcja Aktualności - Friday, 7 December 2018, 5:22 PM
   

  Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Z początkiem 2019 roku pracodawców czekają liczne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia oraz terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Cześć z nich jest już zatwierdzona, część pozostaje w fazie projektowej, ale z dużym prawdopodobieństwem wejdą w ...

  Read the rest of this topic
  (120 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 6 December 2018, 6:14 PM
   

  Rekomenduję raport GUS "Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r." | eBook, 4,78 MB, 333 s. | Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I - dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kierunków ...

  Read the rest of this topic
  (110 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 5 December 2018, 6:11 PM
   

  Prezes NIK przypomina, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Raporty NIK nie pozostawiają złudzeń, potrzebne są natychmiastowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Pierwszy z nich ukazał się jeszcze w 2000 roku i ...

  Read the rest of this topic
  (162 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 4 December 2018, 5:48 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG w Polsce pt. „Gotowi na zmiany. Technologie podatkowe w firmach działających w Polsce”. Raport powstał na podstawie badania, którego celem było poznanie poziomu automatyzacji procesów podatkowych w firmach działających w Polsce. Badanie zostało zrealizowane z udziałem ...

  Read the rest of this topic
  (147 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  by Redakcja Aktualności - Monday, 3 December 2018, 4:34 PM
   

  Transformacja cyfrowa pozwoli organizacjom i związkom sportowym być bliżej kibiców. Fani sportu coraz częściej kibicują sportowcom wykorzystując najnowsze technologie. Cyfryzacja otwiera niespotykane dotąd możliwości rozwoju branży sportowej. Nie tylko oferuje fanom nową jakość doświadczeń, ale ...

  Read the rest of this topic
  (83 words)


  Course categories