PROJECT FINANCE POLAND®

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradza i realizuje Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystają z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma również prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.

Oprogramowanie Moodle™ obsługuje wiele rodzajów zasobów, które nauczyciel może dodać do kursu, takich jak bloki, sylabus, literaturę, edytory tekstu, repozytoria, aktywności, śledzenie postępów, wielostronicowy zasób w formacie IMS podobnym do książki, plik zdjęcie lub grafika, dokument PDF, arkusz kalkulacyjny xls, plik dźwiękowy, plik video, strony URL, globalny słownik pojęć, chat, forum dyskusyjne, WebEx Meeting, etc. Student widzi jeden przesuwany ekran, który tworzy nauczyciel z pomocą edytora HTML. Moodle™ posiada zaufanie instytucji oraz organizacji dużych i małych, w tym Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft i Open University. Platforma PFP®EDU AUDYT korzysta z najnowszej wersji Moodle 3.1.1+. 

Available courses

Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

Aktualności

Picture of Redakcja Aktualności
Rynek nieruchomości
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 26 September 2017, 5:16 PM
 

Rynek nieruchomości - Informacja kwartalna NBP. Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce. Informacja została przygotowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych na potrzeby organów NBP. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Źródło: NBP

Picture of Redakcja Aktualności
Raport EY
by Redakcja Aktualności - Monday, 25 September 2017, 5:26 PM
 

W pierwszym półroczu bieżącego roku w całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zawarto 473 transakcji fuzji i przejęć na łączną kwotę 19,9 mld USD. To o 27,8% mniej niż w tym samym okresie w 2016 r. W pierwszej trójce krajów pod względem liczby transakcji znalazły się: Czechy, ...

Read the rest of this topic
(126 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Tax Alert KPMG
by Redakcja Aktualności - Sunday, 24 September 2017, 5:48 PM
 

Tax Alert KPMG: Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, który ma na celu wprowadzenie Centralnego Repozytorium Kas oraz nowego rodzaju kas rejestrujących, które będą w sposób ciągły połączone z Repozytorium w celu przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach zrealizowanych za pomocą kasy. Projekt ma na celu zapewnienie bardziej efektywnej kontroli rozliczeń podatku VAT przez organy podatkowe.

Źródło: KPMG

Picture of Redakcja Aktualności
Dokumenty RPP
by Redakcja Aktualności - Saturday, 23 September 2017, 1:23 PM
 

Publikacja „Założenia polityki pieniężnej na rok 2018” prezentuje założenia polityki pieniężnej, ustalane corocznie przez Radę Polityki Pieniężnej, przedkładane do wiadomości Sejmowi jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Zawiera charakterystykę zewnętrznych...

Read the rest of this topic
(66 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Alert KPMG
by Redakcja Aktualności - Friday, 22 September 2017, 1:29 PM
 

TP Alert KPMG: Raportowanie Country-by-Country. Dla części dużych wielonarodowych grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016 r., już wkrótce upłynie termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia dotyczącego informacji o grupie ...

Read the rest of this topic
(116 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Intel® AI Academy
by Redakcja Aktualności - Thursday, 21 September 2017, 12:57 PM
 

Sztuczna inteligencja odpowiada za cyfrową rewolucję. Dziś izolowane magazyny danych, złożone narzędzia i niewielka liczba specjalistów ograniczają dostęp do sztucznej inteligencji. W związku z tym firma Intel zobowiązała się do upowszechniania innowacji z zakresu sztucznej inteligencji, a w ...

Read the rest of this topic
(141 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Raport PwC
by Redakcja Aktualności - Wednesday, 20 September 2017, 4:36 PM
 

Najnowszy raport PwC „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021”. E-sporty i reklama internetowa odmieniają sektor mediów i rozrywki. W 2016 roku wartość rynku tej ostatniej wyniosła w Polsce 838 mln dolarów, jednak w najbliższych latach obszar ten będzie się rozwijał w ...

Read the rest of this topic
(155 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Komitety Audytu
by Redakcja Aktualności - Tuesday, 19 September 2017, 4:50 PM
 

Wystartował portal internetowy Domena Komitetów Audytu. Jest to przestrzeń w sieci stworzona przez firmę doradczą EY, dedykowana członkom Komitetów Audytu i Radom Nadzorczym. Serwis ma dostarczać wiedzę i być platformą wymiany opinii osób związanych ze spółkami publicznymi i ekspertów branżowych. Komitety Audytu od dawna funkcjonują w spółkach publicznych na zagranicznych, dojrzałych rynkach. Są odpowiedzialne za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce.

Źródło: EY

Picture of Redakcja Aktualności
Raport KPMG
by Redakcja Aktualności - Monday, 18 September 2017, 3:45 PM
 

Raport KPMG: Navigating Uncertainty. Perspektywa CEE. Rośnie rola strategii cyfrowych w korporacjach, na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba firm posiadających strategię cyfrową wzrosła o połowę. Jednocześnie prawie 50% organizacji w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej ...

Read the rest of this topic
(82 words)
Picture of Redakcja Aktualności
Raport Deloitte
by Redakcja Aktualności - Sunday, 17 September 2017, 4:55 PM
 

Być albo nie być operatorów telekomunikacyjnych. Rozwój branży telekomunikacyjnej zależy od utrzymania kontroli nad relacjami z klientami i innowacjami technologicznymi. Jak bardzo zmienił się świat telekomunikacji najlepiej świadczy fakt, że jeszcze dwie dekady temu używaliśmy w dużej mierze ...

Read the rest of this topic
(113 words)


Course categories