PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Dostępne kursy

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Obraz Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( środa, 15 sierpień 2018, 16:34 )
   

  I recommend the Eurostat report | Flash estimate for the second quarter of 2018 | Report | GDP up by 0.4% in both euro area and EU28 | +2.2% in both areas compared with the second quarter of 2017 | Seasonally adjusted GDP rose by 0.4% in both the euro area (EA19) and the EU28 during the second ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (183 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Raport GUS
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( wtorek, 14 sierpień 2018, 13:41 )
   

  Rekomenduję raport GUS "Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2018 roku". Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym okresie 2017 r. Dane mają charakter...

  Przeczytaj resztę tematu
  (134 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Raport PZPM i KPMG
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( poniedziałek, 13 sierpień 2018, 18:13 )
   

  Rekomendujemy raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018" | Raport | Jak wynika z badania KPMG i PZPM pt. „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018” silny trend wzrostowy widoczny jest w kategorii samochodów klasy wyższej (segment E) oraz klasy luksusowej (segment F),...

  Przeczytaj resztę tematu
  (144 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Intel Report
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( niedziela, 12 sierpień 2018, 11:46 )
   

  I recommend the Report | Business Transformation for the Digital Age | The demands of the new digital economy have made IT more essential to business success than ever before. IT now enables business transformation, helping organizations compete, grow and innovate. As the role of the IT ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (96 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Info PwC
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( sobota, 11 sierpień 2018, 18:34 )
   

  Sztuczna inteligencja w branży finansowej – aspekty regulacyjne | Branża finansowa wskazywana jest jako największy potencjalny beneficjent komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie, jest to jeden z najbardziej regulowanych sektorów rynku. Myśląc o dalszym rozwoju nowych ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (115 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( piątek, 10 sierpień 2018, 17:54 )
   

  Rekomenduję raport KPMG: Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize | PDF | Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają alternatywny sektor inwestycyjny. Jak wynika z badania KPMG International większość funduszy hedgingowych i firm typu private equity zbyt wolno reaguje na tempo zmian...

  Przeczytaj resztę tematu
  (99 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Raport Deloitte
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( czwartek, 9 sierpień 2018, 12:44 )
   

  Rekomenduję raport Deloitte „European Construction Monitor 2017–2018: A looming new construction crisis?” | Raport | Europejskie firmy budowlane wchodzą w erę cyfryzacji. Brak wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty działalności mogą doprowadzić do nowego kryzysu w branży budowlanej. W ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (144 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( środa, 8 sierpień 2018, 18:15 )
   

  Half of EU imports from Norway are energy products | PDF | Norway was the EU's 5th largest partner for imports in 2017 (4 % of total extra-EU imports) and the 7th largest for EU exports (3 % of total extra-EU exports). The EU ran a trade deficit (meaning that it imported more than it exported) ...

  Przeczytaj resztę tematu
  (171 słów)
  Obraz Redakcja Aktualności
  Raport NBP
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( wtorek, 7 sierpień 2018, 17:38 )
   

  W dniu 6 sierpnia 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” | PDF | W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

  Źródło: NBP

  Obraz Redakcja Aktualności
  Info GUS
  Napisane przez: Redakcja Aktualności ( poniedziałek, 6 sierpień 2018, 18:14 )
   

  Informacja GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r. | PDF | Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego. Opracowanie zawiera również tablice prezentujące wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.

  Źródło: GUS  Kategorie kursów