PROJECT FINANCE POLAND®

PRIVACY POLICY (Polityka prywatności). W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że PFP®EDU jest projektem naukowym i administratorem danych osobowych jest Dr Marceli K. Król, kontakt mailowy jest możliwy pod adresem w stopce. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane są przetwarzane w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publiczne i dostęp do danych będą miały wyłącznie osoby działające na polecenie administratora danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa.

Project Finance Poland® od 2004 roku edukuje, doradzał i realizował Outsourcing zadań Audytu wewnętrznego na zlecenie podmiotów publicznych i spółek prawa handlowego. Audytorzy korzystali z dostępu do technologii "Computer-Assisted Audit Tools and Techniques", Workflows, Cisco®WebEx Meeting, szyfrowanie SSL na platformie edukacyjnej PFP®EDU AUDYT. Platforma obecnie prowadzi profesjonalne kursy na poziomie akademickim dając wsparcie w permanentnym podnoszeniu poziomu kompetencji i wiedzy menedżerskiej dzięki Distance Teaching & Learning, na zamówienie firm i podmiotów publicznych.

PFP®EDU AUDYT korzysta z oprogramowania Moodle™ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) platformy zaprojektowanej dla nauczycieli akademickich, administratorów procesu nauczania, słuchaczy kursów i studentów. Platforma Moodle™ jest z jednej strony systemem zarządzania treścią (CMS - Content Management System), a z drugiej strony innowacyjnym systemem zarządzania procesem nauczania (LMS - Learning Management System). Platforma e-learningowa Moodle™ została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6 w komputerach stacjonarnych, mobilnych i telefonach komórkowych.


  Available courses

  Kurs w języku polskim z terminologią, publikacjami i arkuszami xls w języku angielskim. Standardy IIA. CBOK (Common Body of Knowledge). Badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej  w st...
  Characteristics of Fraud. Fraud Audit Program: Payroll, Disbursements, Procurement, Inventory, Revenue Recognition. Fraud Audit Matrix. Examples of Fraud Risk Factors. Responsibility for the Preventio...
  Project finance is a method of raising long-term debt financing for major projects through "financial engineering”. Course provides information on the markets for raising project finance debt. An ex...
  Managerial economics, meaning the application of economic methods in the managerial decision-making process, is a fundamental part of any business or management course. As the term suggests, manageria...

  Aktualności

  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport KPMG
  by Redakcja Aktualności - Monday, 15 October 2018, 6:24 PM
   

  Rekomenduję raport KPMG pt. „Property Lending Barometer 2018” | Raport |, który został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 14 krajach Europy. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili ...

  Read the rest of this topic
  (176 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Sunday, 14 October 2018, 6:24 PM
   

  Eurostat Report

  I recommend the Eurostat report "Industrial production up by 1.0% in euro area". In August 2018 compared with July 2018, seasonally adjusted industrial production rose by 1.0% in the euro area (EA19) and by 0.8% in the EU28, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In July 2018, industrial production fell by 0.7% in the euro area | More PDF |

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Akademia Biznesu
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 13 October 2018, 6:20 PM
   

  Deloitte rozpoczyna kolejną edycję Akademii Biznesu. Eksperci firmy po raz czternasty podzielą się wiedzą ze studentami. Doświadczenie od najlepszych ekspertów w branży mogą zdobywać studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz I i II roku studiów magisterskich. Kandydaci, którzy ...

  Read the rest of this topic
  (110 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  NBP Survey
  by Redakcja Aktualności - Friday, 12 October 2018, 6:42 PM
   

  Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badanie odbywa się w ostatnich 2 tygodniach tych miesięcy.

  Źródło: NBP

  Picture of Redakcja Aktualności
  IMF Report
  by Redakcja Aktualności - Thursday, 11 October 2018, 6:06 PM
   

  I recommend the IMF Report World Economic Outlook, October 2018 | Global growth for 2018–19 is projected to remain steady at its 2017 level, but its pace is less vigorous than projected in April and it has become less balanced. Downside risks to global growth have risen in the past six months and...

  Read the rest of this topic
  (146 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Raport NIK
  by Redakcja Aktualności - Wednesday, 10 October 2018, 5:35 PM
   

  Rekomenduję raport NIK "System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych" | Raport | Uczelnia uczy, ale czy nauczy? NIK o systemie oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Brakuje kompleksowej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach. Tymczasem polskie szkoły wyższe plasują się na odległych miejscach w jedynych zobiektywizowanych światowych rankingach uczelni.

  Źródło: NIK

  Picture of Redakcja Aktualności
  PwC Alert
  by Redakcja Aktualności - Tuesday, 9 October 2018, 5:19 PM
   

  Rekomenduję PwC Tax & Legal Alert | Używanie auta służbowego do celów prywatnych: kwota ryczałtu zawiera paliwo i koszty eksploatacji | W wydanym kilka dni temu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sytuacji gdy samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika do celów prywatnych,...

  Read the rest of this topic
  (86 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Dane NBP
  by Redakcja Aktualności - Monday, 8 October 2018, 5:53 PM
   

  W dniu 08-10-2018, Narodowy Bank Polski opublikował dane finansowe sektora bankowego. Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane ...

  Read the rest of this topic
  (73 words)
  Picture of Redakcja Aktualności
  Eurostat Report
  by Redakcja Aktualności - Saturday, 6 October 2018, 5:49 PM
   

  I recommend the Eurostat Report | House prices, as measured by the House Price Index, rose by 4.3% in both the euro area and the EU in the second quarter of 2018 compared with the same quarter of the previous year. These figures come from Eurostat, the statistical office of the European Union. Compared with the first quarter of 2018, house prices rose by 1.4% in both the euro area and the EU in the second quarter of 2018.

  Source: Eurostat

  Picture of Redakcja Aktualności
  Aktywa rezerwowe
  by Redakcja Aktualności - Friday, 5 October 2018, 4:13 PM
   

  NBP opublikował 5 października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec września br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 97,1 mld EUR i był na podobnym poziomie co na koniec sierpnia. Obniżył się stan rezerw wyrażony w dolarach – o 0,4 mld USD do poziomu 112,9 ...

  Read the rest of this topic
  (116 words)


  Course categories